donderdag 10 november 2016

Onhoudbare zaken en nepotisme

Let op dyslectici, het betreft hier geen bejaarde die alles onthoudt. Ik heb het over onhoudbare ballen en onhoudbare zaken. Onhoudbare ballen tref je aan in traditionele studentenverenigingen, met name Groningen, Leiden en Utrecht en in veel sportverenigingen. Verder kreeg alleen Jan van Beveren af en toe een onhoudbare bal.

Onhoudbare standpunten zijn er veruit het meest maar die worden, zelfs als de houdbaarheidsdatum al lang verstreken is, gewoon aangehouden. Het aanhouden van deze standpunten is zeer irritant maar er is niks tegen te doen. Men zegt weleens de aanhouder wint, maar dat is een onhoudbare zegswijze. Tot slot hebben we nog de geheelonthouder dat is een bejaarde die niet meer drinkt en niks vergeet. Dat zijn nare mensen die blijven zeggen dat het vroeger beter was. Vaak zijn dit regelrechte querulanten. Omdat ze oud zijn gaan ze redelijk snel dood. Helaas zijn er querulanten in alle leeftijden, dus dat schiet niet op. 

Dan nu het nepotisme. Als de teamleiders op de objectieve criteria van de SJ -rating een opstelling zouden maken en dat voorleggen aan het bestuur, dan vraag je om nepotisme. Daarom moet er een centraal gezag zijn. Dit heet bestuur. Dit bestuur draagt de nieuwe bestuursleden voor. Tevens stelt het bestuur de teamleiders aan. Dit laatste was geheel onbekend bij mij. Het is niet geformuleerd in de statuten, maar één bestuurslid vindt dit gebruikelijk en logisch. Een teamleider representeert de club en natuurlijk niet het team, aldus het bestuurslid. Het team dient te luisteren, ook naar onhoudbare uitspraken.  Ik heb de voorzitter gevraagd om een mening maar hij zwijgt in alle talen. 

Tot slot "Nomen est omen". De Romeinen vonden dit uit en is gebaseerd op de illusie dat de naam een voorspellende waarde heeft voor de ontwikkeling van de houder van de naam. Meteen heb ik alle namen van Romeinse keizers de revue laten passeren. Er bleek geen bal van de kloppen. Helaas heet ik Toon omdat mijn moeder dacht dat ik de toon zou zetten. Ook dit was een illusie. Ad Nagelkerke was medeoprichter en de eerste die de Stukkenjagers verliet vanwege onhoudbare meningen. Ik ben de laatste van de oprichters die de Stukkenjagers gaat verlaten.  Een ‘sectio caesarea posterieur la lettre’.

Een Gaasbeekse Boy

Geen opmerkingen:

Een reactie posten