donderdag 28 april 2016

ALV 2016 en verkiezingen bestuur


Op de ALV die op woensdag  31 augustus 2016 in Cinecitta gehouden wordt, zijn er verkiezingen voor een deel van het bestuur.

Voorzitter Reinier Jaquet en secretaris Joost Op 't Hoog zijn aftredend en herverkiesbaar voor een periode van 3 jaar.

Wedstrijdleider Mart Nabuurs heeft aangegeven zijn plaats in het bestuur op te willen geven.

Voor de opengevallen plaats zal het bestuur een andere kandidaat voordragen.

De voorzitter wordt apart in functie verkozen. Aan de twee overige bestuursplaatsen wordt op voorhand geen functie gekoppeld. Het bestuur zal in de eerstvolgende bestuursvergadering na de ALV vaststellen welke functies door de nieuw gekozen bestuursleden zullen worden ingevuld.

Kandidaten wordt verzocht zich voor 1 augustus bij de secretaris te aan te melden zodat hun kandidatuur op de voor de ALV te verzenden stukken kan worden aangekondigd, maar ook tot de aanvang van de vergadering kunnen kandidaten zich aanmelden.

Indien er zich geen nieuwe of tegenkandidaten melden, zal er op de ALV uitsluitend over de bestuursvoordracht gestemd kunnen worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten