donderdag 2 februari 2017

De teamleider

Ogenschijnlijk een eenvoudige functie. Het bezit van een horloge, briefpapier, postzegels en een auto, of daarover kunnen beschikken, zijn de minimale tastbare voorwaarden. Aangevuld met enige basiskennis omtrent de Nederlandse taal en het kunnen inschatten van de datum. Het lijkt mogelijk dat dit haalbaar is, maar niets is minder waar. Het vereist vierentwintig uren beschikbaarheid en bereikbaarheid. Wat te denken van files, springvloed, gladheid, code geel en hoger, dreigingsniveau al dan niet substantieel, vogelgriep, stroomstoring en stiptheidsacties van de N.S.  Verder natuurlijk intramurale bereikbaarheid voor de autoriteit ratingtechnische instanties, het volledige bestuur, medezeggenschapsraad, bedrijfshulpverlening en de contactpersoon evacuatieplanning NBSB.

De teamleider in het verleden.

 Er zijn mensen die denken dat hij altijd bestaan heeft. Helaas is dit een vorm van creationisme, zoals dat nog steeds wordt waargenomen bij "Jehova's Getuige".  Sommige deskundigen zagen aangeboren teamleiderschap. Er bestond teamleiderschap middels erfrecht in de mannelijke lijn. Er bestond een academische deeltijdstudie ‘teamleider’ bij de ‘Nyenrode Business Universiteit’. Deze deeltijdstudie is helaas afgeschaft. Er waren teamleiders bij de waterschappen en de ruilverkaveling. Het teamleiderschap is ooit door Louis van Gaal uitputtend behandeld in zijn meesterwerk: ‘Ben ik nou zo dom of waarom zou Truus dat niet weten’.

De teamleider in de toekomst.

Op dit moment is er een ‘taskforce teamleiderschap’ operationeel die meerdere ‘pilots’ heeft uitstaan, waarbij die bij ‘SJ Denk’ zeer interessante resultaten laat zien. Tevens is er een ethische commissie onder leiding van Ard van der Steur die zich voornamelijk bezighoudt met toewijzing en integriteit. Het eindrapport teamleiderschap wordt medio september 2023 verwacht. Tussentijds wordt er gewerkt met interim teamleiders die rechtstreeks benoemd worden door het bisdom of leden van de commissie ‘Stiekem’. Kortom, het is nog ruim zes jaar doormodderen met gebrekkig opgeleide teamleiders, die helaas ook nog regelmatig komen opdraven met zeer gebrekkig materieel. Als dan de schaakvaardigheden ook nog af en toe te wensen overlaten, dan is het verbazingwekkend dat juist de ‘Gaasbeekse Boys’ zo mateloos genieten van hun schaakpotjes en dan met name bij uitwedstrijden.

Een Gaasbeekse Boy

Geen opmerkingen:

Een reactie posten